"The Grid. A digital frontier. I tried to picture clusters of information as they move through the computer. What did they look like? Ships? Motorcycles? Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I’d never see. And then, one day, I got in." — Tron: Legacy

2013-02-12

Clojure i Emacs z wtyczką nREPL na Windows

Kolejna ściąga w notatniku. Tym razem instalacja Emacsa na Windows z wtyczką nREPL ( https://github.com/clojure/tools.nrepl ). nREPL jest aktywnie rozwijanym zamiennikiem do niewspieranego już SLIME i wtyczki swank-clojure, których instalację opisałem w poprzednim wpisie dot. Emacs. Oczywiście jak najbardziej poprzednie dodatki działają i sprawują się dość dobrze, ale lepiej wyjść z zasady i dmuchać na zimne, bo pewnego dnia przestaną one działać.

Przy instalacji może się przydać narzędzie do edycji zmiennej systemowej PATH: Redmond Path ( http://download.cnet.com/Redmond-Path/3000-2094_4-10811594.html ). Przyda się także narzędzie do pobierania danych z linii poleceń : curl lub wget. Jako, że curl jest już w paczce Git ( http://git-scm.com/downloads ), którego używam, trzeba się postarać, by katalog bin z Gita był uwzględniony w PATH.

Emacsa dla Windows można pobrać z : http://ftp.gnu.org/pub/gnu/emacs/windows/ . Należy wybrać możliwie najnowszą wersję. Oczywiście najlepiej rozpakować pobrane archiwum do katalogu głównego na jakimś dysku i nie używać w nazwie spacji. Dotyczy to wszystkiego co tutaj wykonuję. U siebie daję go do C:\Emacs. Dodaję do PATH także katalog C:\Emacs\bin.Leiningen dla Windows pobieram stąd: https://raw.github.com/technomancy/leiningen/stable/bin/lein.bat . Można go wrzucić do katalogu Windows i tak sobie załatwić problem ustawiania ścieżek, ale lepiej utworzyć nowy katalog w katalogu głównym na dysku, tam go skopiować i ustawić odpowiednio PATH by tam wskazywał. Po tej operacji z linii poleceń trzeba wywołać: lein self-install .

Kolejny krok to uruchomienie Emacs w trybie administratora i wydanie polecenia (otworzy się plik do edycji):

C-x C-f ~/.emacs

po czym wklejenie tekstu:

(require 'package)
(add-to-list 'package-archives
             '("marmalade" . "http://marmalade-repo.org/packages/"))
(package-initialize)

zapis i wydanie polecenia:

M-x eval-buffer

Teraz najlepiej uruchomić Emacs ponownie i wydać polecenie, które wyświetli paczki:

M-x package-list-packages

Trzeba znaleźć nrepl i ustwić kursor w linku, po czym wcisnąć Enter, a w drugim oknie pokaże się info pakietu z przyciskiem 'Install'. Klikam i gotowe. Teraz należy dodać: 
[org.clojure/tools.nrepl "0.2.1"]  pod :dependencies w pliku projektu Leiningena. Następnie otworzyć plik dowolny z kodem z katalogu projektu i wywołać M-x nrepl-jack-in.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz